Vali vải xách tay siêu nhẹ Verage 15086 màu Đỏ

Vali vải xách tay siêu nhẹ Verage 15086 màu Đỏ
 • Vali vải xách tay siêu nhẹ Verage 15086 màu Đỏ
 • Vali vải xách tay siêu nhẹ Verage 15086 màu Đỏ
 • 1.499.000 ₫
 • 3 item(s)
 • VERAGE
 • 443991

Product information

Product Specifications

 • Nylon
 • 03 pockets
 • 55 x 38 x 24 cm (19'')
 • 2.3kg
 • 36 months