Cặp Simplecarry Wiki-M WM1403B Đen

Cặp Simplecarry Wiki-M WM1403B Đen
 • Cặp Simplecarry Wiki-M WM1403B Đen
 • Cặp Simplecarry Wiki-M WM1403B Đen
 • 750.000 ₫
 • OUT OF STOCK
 • Simplecarry
 • 443730

Product information

Product Specifications

 • Vải trượt nước
 • 2 ngăn khoá kéo
 • 40 x 8 x 32cm
 • 7L
 • 800g
 • Ngăn laptop chuyên dụng 15.6"
 • 12 tháng

Recently Viewed Products