Cặp Simplecarry Wiki-S WM1401B Đen

Cặp Simplecarry Wiki-S WM1401B Đen
 • Cặp Simplecarry Wiki-S WM1401B Đen
 • Cặp Simplecarry Wiki-S WM1401B Đen
 • 790.000 ₫
 • OUT OF STOCK
 • Simplecarry
 • 443731

Product information

Product Specifications

 • Vải trượt nước
 • 3 ngăn khoá kéo
 • 39 x 6 x 29cm
 • 5L
 • 700g
 • Ngăn laptop chuyên dụng 15.6"
 • 12 tháng

Recently Viewed Products